2018 MAMAMIYA&MABAOLE|时尚国际精英模特大赛

发表时间:2018-08-02 10:08

640.gif


MAMAMIYA &MABAOLE SHOW


2018时尚国际精英模特大赛

颁奖典礼暨童装品牌时尚秀汇演

在大浪时尚小镇华丽落幕

小童模们身着玛玛米雅、玛宝乐童装

给现场观众带来了一场时尚盛宴…


640.webp.jpg


品牌:

@玛玛米雅 @玛宝乐

640.webp (11).jpg


640.webp (10).jpg


640.webp (12).jpg


640.webp (9).jpg


640.webp (8).jpg


640.webp (7).jpg


640.webp (6).jpg


640.webp (5).jpg


640.webp (4).jpg


640.webp (3).jpg


640.webp (2).jpg


640.webp (1).jpg


640.webp (13).jpg